Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

qpauka
I potem - może przede wszystkim potem - będę cię kochał i kiedyś dojdzie między nami do prawdziwych, wyczerpujących wyjaśnień - i wtedy już jakoś dopasujemy się do siebie, zetkniemy właściwymi krawędziami, rozwiążemy łamigłówkę: przeprowadzić z takiego to do takiego to punktu... tak, żeby ani razu... albo - nie odrywając ołówka... albo jeszcze jakoś inaczej... połączymy, przeprowadzimy i powstanie ze mnie i z ciebie ten jedyny w swoim rodzaju nasz wzór, do którego tak tęsknię.
— Vladimir Nabokov, Zaproszenie na egzekucję, tłum. L. Engelking
Reposted fromchaveleh chaveleh viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
qpauka
3058 2e29
Reposted fromMiziou Miziou viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
qpauka
Pogardzam wszystkimi i mam wstręt taki do hołoty umysłowej, że rzygam.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, 132 rocznica urodzin dziś
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
qpauka
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

July 09 2015

qpauka
3582 d654
Reposted fromryfik ryfik viaohhwell ohhwell
qpauka
3177 56ea
Reposted fromXavax Xavax viaohhwell ohhwell
qpauka


"The Harry Potter books are so magical so mysterious and so adventurous. Basically these books are on the border of childhood. Therefore my goal was to redesign them with such illustrations that able to show this extraordinary atmosphere of the books. I started to experiment with interactive illustrations what not distract attention from the plot, but add to the story" - Kinsco Nagy

July 07 2015

8952 afd5
Reposted fromtron tron viapesymista pesymista
qpauka
9179 bc87 500
Reposted fromrol rol viapesymista pesymista
1297 4b42 500

pixpup:

Under that fur, she’s probably blushing

qpauka
5195 61d9
Reposted fromdeszcz deszcz viapesymista pesymista
qpauka
6692 5bf9 500
16.
qpauka
8045 4434
Feel like this
Reposted fromaletodelio aletodelio viapesymista pesymista

April 18 2015

qpauka
qpauka
1813 4c2c

Clasped by melissathall on Flickr

Cave Hill Cemetery, Louisville, KY.

Reposted fromgrarzynka grarzynka viaohhwell ohhwell
qpauka
0681 c861 500
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viaohhwell ohhwell
qpauka
9692 6a11
Reposted frombumiphoto bumiphoto viaohhwell ohhwell
qpauka
0896 1873
Reposted fromfearnopain fearnopain viaohhwell ohhwell
0783 80af 500

skeptic-toaster:

“I wanna pose with it like a guitar player”
“Sir this is a professional ad are you sure you-“
“Trust me”

Reposted fromtentacledotexe tentacledotexe viaohhwell ohhwell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl