Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

qpauka
8098 c2ab 500
Reposted fromPlonk Plonk viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9660 d507 500
Reposted fromidiod idiod viapesymista pesymista

March 23 2017

qpauka
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaedhell edhell
1845 08c6 500
Reposted fromiamnotawaffle iamnotawaffle viasoadysta soadysta
1769 0165
Reposted fromLittleJack LittleJack viadontbemad dontbemad
qpauka
qpauka
qpauka
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamuladhara muladhara
qpauka
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
qpauka
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viaohhwell ohhwell
qpauka
9240 52c6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaohhwell ohhwell

February 27 2017

qpauka
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
qpauka
Z jaką twarzą stanę przed nią? Z jakim sercem? Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromriddl3m riddl3m viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
qpauka
6033 edda
qpauka
3378 3d2e
qpauka
6095 7302
qpauka
9399 a15c
Reposted fromkarahippie karahippie viaohhwell ohhwell
qpauka
1007 e107
Reposted frompastainmy pastainmy viaohhwell ohhwell
qpauka
4690 faf9
Reposted fromnoniewiem noniewiem viaohhwell ohhwell
qpauka
I potem - może przede wszystkim potem - będę cię kochał i kiedyś dojdzie między nami do prawdziwych, wyczerpujących wyjaśnień - i wtedy już jakoś dopasujemy się do siebie, zetkniemy właściwymi krawędziami, rozwiążemy łamigłówkę: przeprowadzić z takiego to do takiego to punktu... tak, żeby ani razu... albo - nie odrywając ołówka... albo jeszcze jakoś inaczej... połączymy, przeprowadzimy i powstanie ze mnie i z ciebie ten jedyny w swoim rodzaju nasz wzór, do którego tak tęsknię.
— Vladimir Nabokov, Zaproszenie na egzekucję, tłum. L. Engelking
Reposted fromchaveleh chaveleh viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl